Outnyttjade resurser ger affärer

Alltid bättre för alla. Allt i en smart
digital mobil tjänst. Ladda ner.

Kontors - och lokalkostnader är stora kostnader som dessutom stigit under många år. Trots det är nyttjandegraden mycket låg. Företagare är allt mer mobila och behöver ofta en plats utanför sitt kontor. Caféer, restauranger och hotellobbys har ofta bara hög beläggning runt lunch och vid middagstid. Förmiddagar och eftermiddagar är de platserna ofta ganska tomma. Det är just de tiderna som företagare söker ett second office. Palaver gör det tydligt vilka tider som företagare kan jobba och dessutom hur platsen är ur ett jobbplatsperspektiv.