Använd era lokaler och resurser smartare

Era lokaler används bara en bråkdel av dagen.
Använd dem bättre och skapa fler affärer.