Tänk fritt - byt väggar ofta

Den fysiska arbetsmiljön – hur en arbetsplats är utformad – spelar stor roll för hur kreativa vi är på jobbet, visar forskning. Den fysiska arbetsmiljön påverkar hur vi trivs, men också hur produktiva och nyskapande vi lyckas vara. Man blir helt enkelt ett bättre och effektivare jobb-jag i rätt miljö. I dag är nyckelord som ”kreativitet” och ”innovation” högst på agendan hos många företag. För att kunna hoppa mellan olika arbetsuppgifter och för att kunna tänka fritt i jobbvardagen krävs att medarbetarna byter miljö regelbundet – i en ny miljö blommar kreativiteten snabbt ut igen. En ledningsgrupp kan snabbt tanka inspiration genom att byta lokal.

 

En jobbplats behöver vara många olika saker på en gång, och fylla många olika behov. Ett kreativt brainstorm-möte, en telefonkonferens som hanterar sekretessbelagda uppgifter, och inläsning av text är exempel på arbetsuppgifter som kräver helt olika arbetsmiljöer. Palaver kan erbjuda en rad olika arbetsplatser – från stilrena restauranger med separata avdelningar till stimmiga kaféer med högt i tak. Låt arbetsuppgifterna, och vad du gillar, styra var du sitter. Och använd din arbetsmiljö till att påverka ditt arbete i olika riktningar.

 

Appen Palaver har en sökfunktion som enkelt hjälper dig att hitta den miljö du söker. I appen kan du spara vad som är viktigt för dig och markera dina favoritplatser. Priset då? Jo, avsevärt billigare än att hyra en kontorsplats eller möteslokal. Du kommer att upptäcka att Palavers tjänster är mycket prisvärda – oavsett om du söker en enskild jobbplats, eller vill boka en konferens.