Slipp tråkig kvittohantering

Palaver förenklar att administrera hanteringen för jobbplatser. Den som betalar för en mötesplats kan alltså enkelt hantera administrationen av sina kostnader. Palavers gäster köper en plats en viss tid med service och fika. Gästen kan notera syftet med just det tillfället och få hjälp med sina utlägg. Hanteringen av ett enskilt papperskvitto i en utläggningshantering kostar i dag mellan 50 och 100 kronor, beroende på bolag. Då är hela livscykeln inräknad: medarbetarens tid att sammanställa, chefens attest, underlaget som revisorn granskar, den lagstadgade arkiveringen, och den kontrollerade slängningen efter arkiveringstiden.

 

För att minimera det tråkiga och dyrbara jobbet med kvitton och jobbavdrag, samlar Palaver alla kvitton i en färdig, begriplig och redig månadssummering. Användaren noterar bara i appen vad syftet med jobbstunden har varit. På så sätt slipper användarna senare det trista pappersarbetet. I slutet av månaden får användaren en tydlig sammanställning över jobbplatserna skickad till sin mejladress. Summeringen fungerar som vilken utläggsredovisning som helst, och är dessutom ett överskådligt och ändamålsenligt underlag till bokföringen. Rent praktiskt kan det alltså inte bli lättare. Och företagarens tråkigaste uppgift minimeras. Vi vet alla hur medarbetare uppskattar arbetsgivare som tar bort ”skoskav”..

 

Med appen Palaver betalar du och checkar in med mobilen med en voucher som du visar i kassan. Du har en funktion där du noterar syftet med din jobbstund. Sen kan du generera en utläggsredovisning enkelt genom att välja ett datumintervall, och appen skickar en summerande redovisning på epost..